Velkommen til Mit nef

Her har du adgang til at se dit kontoudtog for alle dine installationer.
Du skal bruge dit brugernavn og kodeord for at logge på. Det finder du på din faktura.

Ved selvaflæsning af el-måler skal du logge på dit netselskabs website. På Nordøstfyn er det ravdex.dk.

Her skal du bruge dit brugernavn og kodeord, som står på det selvaflæsningskort, du modtager i slutningen af november måned.